5 kroków do dofinansowania

5 kroków do dofinansowania

Koncepcja i zarys projektu

Koncepcja i zarys projektu

Dokonamy analizy uwarunkowań obiektów, dla których mają zostać zbudowane instalacje wykorzystujące energię odnawialną. Zasugerujemy optymalne rodzaje instalacji, jakie możesz zastosować. Dobierzemy właściwe moce, oszacujemy wartość inwestycji, poziom Twojego wkładu i czas zwrotu poniesionych nakładów. Zrobimy to bez żadnych zobowiązań.  

Analiza techniczna i finansowa

Analiza techniczna i finansowa

Przeprowadzimy dla Ciebie analizę najlepszych, dostępnych wariantów technicznych dla każdej instalacji. Przeanalizujemy warunki naboru wniosków o dofinansowanie i zasugerujemy ścieżkę, która da Ci największe szanse na osiągnięcie sukcesu. Wspólnie określimy zasady współpracy, a rezultaty przekażemy wszystkim zainteresowanym beneficjentom na spotkaniu informacyjnym.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami

Opracujemy wszystkie dokumenty, jakie jesteś zobowiązany przedłożyć ubiegając się o dofinansowanie. Zapewnimy Ci pełen komfort ograniczając Twoje zaangażowanie do niezbędnego minimum. W naszej kompetencji pozostanie nie tylko sam wniosek, ale również studium wykonalności, analizy finansowe i środowiskowe. Przygotujemy niezbędną dokumentację techniczną – jeśli okaże się to niezbędne, również na podstawie analizy „na miejscu”.

Złożenie wniosku o dofinansowanie

Złożenie wniosku o dofinansowanie

Zadbamy o to, aby wypracowana wspólnie dokumentacja aplikacyjna została we właściwy sposób złożona do oceny.

Ocena formalna i merytoryczna

Ocena formalna i merytoryczna

Będziemy „trzymać rękę na pulsie” i monitorować proces oceny Twojej aplikacji. Niezwłocznie zareagujemy na wszelkie uwagi i sugestie oceniających.