Doświadczenie

mamy bogate doświadczenie

Jesteśmy firmą dysponującą ogromnym doświadczeniem w doradztwie i wsparciu w zakresie pozyskiwania finansowania ze środków publicznych oraz rozliczania prowadzonych projektów.

W latach 2016-2020 wspieraliśmy jednostki samorządu terytorialnego w złożeniu 217 wniosków o dofinansowanie, spośród których 97 proc. uzyskało już pozytywną ocenę (wartość pozyskanych środków – 262,5 mln zł).

Gmina Halinów

EKO HALINÓW – Ograniczenie ,,niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów

wartość projektu: 2 033 949,00 zł

Gmina Miasto Agustów

Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa

wartość projektu: 3 496 032,57 zł

Gmina Dobra

Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych

wartość projektu: 6 962 226,00 zł

Gmina Kleszczewo

Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy

wartość projektu: 11 327 585,28 zł

Gmina Przykona

„Słoneczne partnerstwo-inwestycje w odnawialne źródła energii w gminie Przykona, gminie Czarnków i gminie Drawsko”

wartość projektu: 5 077 467,35 

Gmina Szydłowiec

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec

wartość projektu: 2 157 451,2 zł

Gmina Jarocin

Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach publicznych placówek oświatowych z terenu Gminy Jarocin

wartość projektu: 1 774 899,84 

Gmina Winnica

Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Winnica, ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych

wartość projektu: 2 519 637,83,00 zł

Gmina Chlewiska

Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Chlewiska

wartość projektu: 2 219 452,20 zł

Gmina Miejska Bartoszyce

Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce

wartość projektu: 936 691,74 zł

Gmina Dąbie

Odnawialne źródła energii w Gminie Dąbie

wartość projektu: 3 979 700,00 

Gmina Krasnosielc

Czyste powietrze w Gminie Krasnosielc – wymiana źródeł ciepła i instalacja OZE

wartość projektu: 466 240,35 zł

Gmina Smołdzino

Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Smołdzino

wartość projektu: 3 890 033,00 zł

Gmina Brudzew

Wykorzystanie energii odnawialnej w gminach Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych

wartość projektu: 6 339 417,00 

Gmina Turek

Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Turek

wartość projektu: 8 060 121,00 zł

Gmina Borzytuchom

Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie

wartość projektu: 9 901 349,88 

Gmina Michałowo

Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w mieście Michałowo

wartość projektu: 678 000,83 zł

Gmina Chojnice

Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny

wartość projektu: 12 393 923,47 

różne typy projektów

Wśród wspieranych przez nas projektów dominowały te związane z:

→ dostawą i montażem odnawialnych źródeł energii (projekty parasolowe – realizowane w budynkach mieszkalnych, a także projekty w budynkach użyteczności publicznej) – łączna wartość pozyskanych środków na ten cel to około 163,1 mln zł;

→ wymianą indywidualnych źródeł ciepła (projekty parasolowe polegające na wymianie nieekologicznych kotłów i pieców w budynkach mieszkalnych) – łączna wartość pozyskanych środków to 69,7 mln zł;

→ termomodernizacją budynków użyteczności publicznej – łączna wartość pozyskanych środków to 25,5 mln zł;

→ rewitalizacją przestrzeni publicznej – łączna wartość pozyskanych środków to 4,2 mln zł.

zadowolenie beneficjentów końcowych

Przy naszym udziale powstało kilkanaście tysięcy nowych instalacji bazujących na energii odnawialnej (fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła). Wymieniono również kilka tysięcy nieekologicznych kotłów na paliwo stałe zastępując je nowoczesnymi kotłami gazowymi, spalającymi biomasę oraz elektrycznymi. Uczestniczyliśmy w termomodernizacji kilkudziesięciu budynków użyteczności publicznej i rewitalizacji przestrzeni publicznej w kilku miastach.

inwentaryzacja źródeł ciepła

We wspomnianym czasie wykonaliśmy też inwentaryzację kilkudziesięciu tysięcy indywidualnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych.

W efekcie każdej przeprowadzonej inwentaryzacji gmina otrzymała wygodną i intuicyjną bazę danych, wysokiej jakości raport. Często przygotowywaliśmy również aplikację – pokazującą np. rozkład poszczególnych źródeł ciepła na mapie.

Przed podjęciem działań w terenie zawsze prowadziliśmy skuteczną kampanię marketingowo-informacyjną.

Skutecznie pracowaliśmy w warunkach epidemii COVID-19 – między innymi poprzez umożliwienie samodzielnej inwentaryzacji z wykorzystaniem infolinii lub zgodnej z RODO ankiety elektronicznej.

nasze atuty

Charakteryzuje nas wysoka elastyczność – każdorazowo uwzględniamy indywidualne potrzeby naszego Klienta. Najczęściej wspieramy kompleksowo – opracowujemy koncepcję, pomagamy w działaniach informacyjnych (komunikacja dla mieszkańców, strona internetowa, artykuły dla prasy lokalnej, nawet spoty telewizyjne, spotkania szkoleniowe), planowaniu miejsc realizacji projektu, uzyskaniu niezbędnych decyzji i pozwoleń, opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej i technicznej (świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, audyt efektywności energetycznej, projekt budowlano-wykonawczy, kosztorys i przedmiar robót, program funkcjonalno-użytkowy, etc.). Nasza praca nie kończy się na złożeniu wniosku o dofinansowanie – czuwamy również w czasie oceny formalnej i merytorycznej. Aż do popisania umowy o dofinansowanie.