Mój Prąd

Mój Prąd – dotacja dla osób fizycznych

To program rządowy, realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparciu segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych – na obszarze Polski.

Zgodnie z założeniami:

  • każda nowa instalacja fotowoltaiczna wybudowana nie wcześniej niż w dniu ogłoszenia programu (23.07.2019 r.),
  • charakteryzująca się mocą od 2 kWp do 10 kWp,
  • wytwarzająca energię elektryczną na potrzeby własne osoby fizycznej,

może otrzymać dofinansowanie w formie dotacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia – przy czym nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Kwota alokacji (budżet) dla bezzwrotnych form dofinansowania to 1 miliard złotych.

Pierwszy nabór był w ramach programy Mój Prąd był realizowany od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r.

Obecnie realizowany jest drugi nabór, który potrwa do 18.12.2020 r. (lub do wyczerpania środków alokacji).