Oddaj elektroodpady - weź fotowoltaikę

Sprawdź już dziś Jak wiele możesz skorzystać

Oddając elektro sprzęt, z którego już nie korzystasz

Dlaczego to się opłaca?

Jednym z najczęściej podnoszonych problemów współczesnego świata jest globalny problem surowcowy. Od czasów rewolucji przemysłowej ludzkość z każdym kolejnym rokiem zwiększa swoje potrzeby w zakresie energii. Wytwarzanie energii od samego początku oparte jest przede wszystkim na konwencjonalnych surowcach jak węgiel, ropa naftowa lub gaz ziemny – których powstanie było wynikiem długotrwałego procesu (trwającego nawet kilka miliardów lat). Ilość dostępnych zasobów energetycznych, mimo odkrywania nowych złóż, jest ściśle ograniczona. Przy zachowaniu obecnej dynamiki zużycia energii zasoby te mogą ulec wyczerpaniu w ciągu kilku lub kilkunastu najbliższych dekad.

Istnieją przynajmniej dwa rozwiązania zasygnalizowanego wyżej problemu. Pierwszym z nich jest coraz bardziej intensywna eksploracja otaczającego nas kosmosu. Nawet lokalnie, w obszarze Układu Słonecznego możliwe jest odnalezienie zasobów, które na długo rozwiążą problem związany z wytwarzaniem energii. O ile jednak ich zidentyfikowanie wydaje się być możliwe już dziś, to zorganizowanie wydobycia i transportu na Ziemię jeszcze przez wiele dekad może pozostawać niedostępne nawet dla najbogatszych i najbardziej zaawansowanych państw świata.

Drugim rozwiązaniem jest nieustanne zwiększanie udziału ilości energii wyprodukowanej ze źródeł niekonwencjonalnych – odnawialnych i niewyczerpalnych. Najdoskonalszym przykładem takiego źródła jest Słońce. Z punktu widzenia człowieka żyjącego w XXI wieku ilość energii jaka dociera na Ziemię ze Słońca wydaje się być właściwie nielimitowana. Aby w całości zaspokajać nasze obecne potrzeby energetyczne wystarczyłoby „ujarzmienie” jednej z trzech tysięcy części energii, która dociera ze Słońca na Ziemię. Trudno nawet sobie wyobrazić przyszłość, w której energia pozyskana ze słońca miałaby okazać się niewystarczającą dla potrzeb mieszkańców Ziemi.

Rozwiązania pozwalające na efektywną produkcję energii w oparciu o źródło, jakim jest Słońce, są dostępne już w chwili obecnej. Każde gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo czy podmiot administracji publicznej może silnie uniezależnić się od zasobów konwencjonalnych produkując energię elektryczną za pomocą niewielkiej nawet instalacji fotowoltaicznej. Niestety koszt wykonania takiej instalacji wciąż stanowi nieprzekraczalną dla wielu barierę, a korzystanie z dostępnych, zewnętrznych źródeł finansowania nie dla każdego jest najlepszym wyborem.

Problemem, który pojawia się niejako obok rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną, jest problem tzw. elektroodpadów (elektrośmieci). Technologia, która nas otacza, z każdym kolejnym rokiem rozwija się coraz szybciej. Dzięki temu żyje nam się łatwiej i wygodniej. Wygoda ta ma niestety swoją cenę. Utrzymywanie wysokiego tempa rozwoju sprawia, że cykl życia produktu jest coraz krótszy. Kupione w latach ’70 XX. wieku telewizor lub lodówka miały w założeniach służyć przez co najmniej kilkanaście lat. Dziś podobnych zakupów nie traktujemy już jak inwestycji na dekady.

Producenci przyzwyczaili nas, że bardzo często nie powinniśmy wymagać dużo więcej niż sprawności w okresie gwarancyjnym. Niektóre urządzenia, jak chociażby telefon komórkowy, przywykliśmy wymieniać na nowy nawet co 1-2 lata. Przeciętny mieszkaniec państwa rozwiniętego, jakim jest również Polska, wyprodukuje w ciągu swojego życia nawet kilka ton elektrośmieci. Odpady te mogą być niezwykle niebezpieczne dla środowiska naturalnego (a w sposób pośredni również dla człowieka). Niebezpieczeństwo z nimi związane nie polega na długim okresie rozkładu, a na szkodliwych substancjach chemicznych jakie często wykorzystywane są w procesie produkcji (np. rtęć, azbest, freon, chrom, nikiel, brom czy ołów). Jednocześnie możliwe jest takie zagospodarowanie elektrośmieci, które nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego i człowieka, a dodatkowo pozwoli dać im „drugie życie”. Każdy telewizor, komputer, odkurzacz i żelazko może zostać poddane recyklingowi i stać się podstawą do produkcji nowego sprzętu – nie tylko elektrycznego.

AMM Inwestments – we współpracy ze swoimi partnerami – stara się wyjść naprzeciw obu zarysowanym wyżej problemom i jako pierwsze, a zarazem jedyne w Polsce daje możliwość uzyskania wysokiego rabatu na zakup i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w zamian za przekazanie elektroodpadów. Propozycję tę kieruje do klientów indywidualnych (przy wsparciu jednostek samorządu terytorialnego) i biznesowych. Programem może zostać objęty również „pojedynczy” prosument – po wcześniejszym kontakcie z naszym specjalistą i weryfikacji dostępności programu na danym obszarze kraju.

Program pilotażowo został uruchomiony w kwietniu 2017 r. w województwach lubelskim oraz mazowieckim. W najbliższym czasie planowane jest jego rozszerzenie na kolejne obszary Polski.

Proponowane zestawy fotowoltaiczne w całości opierają się na produktach najbardziej renomowanych przedsiębiorstw – liderów rynku fotowoltaiki. Dzięki osiągniętemu porozumieniu w zakresie zagospodarowania elektroodpadów, dostępne są już dziś w nieosiągalnej wcześniej cenie.

CZYTAJ WIĘCEJ